Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2008

η μέτρηση του ύψους του σχολικού κτιρίου

χωρίς μεγάλες ετοιμασίες
τη ράβδο στήνοντας
όποιον λόγο είχε η σκιά προς τη σκιά, τον ίδιο είχε και το κτίριο προς τη ράβδο