Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2008

Ο Θαλής και η έκλειψη ηλίου (28 Μαΐου 585 π.Χ) μετάφραση

Ηροδότου Μούσαι, ιστοριών πρώτη επιγραφόμενη Κλειώ

μετάφραση του αρχαίου κειμένου

(74... ακόμα έκαναν και μια νυχτερινή μάχη· [2]κατά τον έκτο χρόνο και ενώ ήταν ισάξιοι στην αναμέτρηση, αφού έγινε συμπλοκή, συνέβη ώστε, καθώς διεξάγονταν μάχη, η μέρα να γίνει ξαφνικά νύχτα. Ο Θαλής ο Μιήσιος προανέφερε στους Ίωνες ότι θα συμβεί αυτή η έκλειψη προσδιορίζοντας ως ορόσημο τη χρονιά αυτή κατά την οποία συνέβη η μεταβολή. [3] Οι Λύδοι και οι Μήδοι, όταν είδαν να σκοτεινιάζει ενώ ήταν μέρα, σταμάτησαν τη μάχη και βιάστηκαν γρήγορα και οι δυο τους να συναφθεί ειρήνη μεταξύ τους).


Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2008

Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2008

η μέτρηση του ύψους του σχολικού κτιρίου

χωρίς μεγάλες ετοιμασίες
τη ράβδο στήνοντας
όποιον λόγο είχε η σκιά προς τη σκιά, τον ίδιο είχε και το κτίριο προς τη ράβδο

Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2008

Ο Θαλής και η μέτρηση του ύψους της πυραμίδας (μετάφραση)

κείμενο 1
τη ράβδο στήνοντας στην άκρη της σκιάς που η πυραμίδα δημιουργούσε, καθώς από την ακτίνα του ήλιου έγιναν δύο τρίγωνα έδειξες, όποιον λόγο είχε η σκιά προς τη σκιά, τον ίδιο είχε και η πυραμίδα προς τη ράβδο

Θαλής, testimonia, fragment 21, 3-6.

κείμενο 2
και γιά την καταμέτρηση της πυραμίδας ευχαριστήθηκε πάρα πολύ, γιατί, χωρίς μεγάλες ετοιμασίες και χωρίς να χρειαστείς κανένα όργανον, έθεσες μόνον τη ράβδο σου στο άκρον της σκιάς της πυραμίδας, και, αφού σχηματίστηκαν με την επαφήν της ακτίνας του ηλίου δύο τρίγωνα, απέδειξες ότι ό,τι λόγον είχε η σκιά προς την σκιά, τον ίδιον είχε και η πυραμίδα προς τη ράβδο.

Πλούταρχος, των επτά σοφών συμπόσιο 147a5-10