Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2008

Ο Θαλής και η έκλειψη ηλίου (28 Μαΐου 585 π.Χ)

αρχαίο κείμενο