Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2008

Ο Θαλής και η έκλειψη ηλίου (28 Μαΐου 585 π.Χ) μετάφραση

Ηροδότου Μούσαι, ιστοριών πρώτη επιγραφόμενη Κλειώ

μετάφραση του αρχαίου κειμένου

(74... ακόμα έκαναν και μια νυχτερινή μάχη· [2]κατά τον έκτο χρόνο και ενώ ήταν ισάξιοι στην αναμέτρηση, αφού έγινε συμπλοκή, συνέβη ώστε, καθώς διεξάγονταν μάχη, η μέρα να γίνει ξαφνικά νύχτα. Ο Θαλής ο Μιήσιος προανέφερε στους Ίωνες ότι θα συμβεί αυτή η έκλειψη προσδιορίζοντας ως ορόσημο τη χρονιά αυτή κατά την οποία συνέβη η μεταβολή. [3] Οι Λύδοι και οι Μήδοι, όταν είδαν να σκοτεινιάζει ενώ ήταν μέρα, σταμάτησαν τη μάχη και βιάστηκαν γρήγορα και οι δυο τους να συναφθεί ειρήνη μεταξύ τους).