Σάββατο, 14 Μαρτίου 2009

η πρώτη καταγραμμένη ηλιακή έκλειψη

Η πρώτη καταγραμμένη αναφορά ηλιακής έκλειψης έρχεται από την Κίνα το 2136 ή 2159 π.Χ. Οι υπηρέτες Χο και Χι θανατώθηκαν από τον αυτοκράτορα γιατί δεν κατάφεραν να προβλέψουν την έκλειψη. Στην Κίνα πίστευαν ότι ένας δράκος καταπίνει τον ήλιο.

από τη el.wikipedia.org (εδώ)