Σάββατο, 14 Μαρτίου 2009

Έκλειψη ηλίου στα Ευαγγέλια

αναφορά για έκλειψη ηλίου κατά τη διάρκεια της Σταύρωσης γίνεται από τους τρεις Ευαγγελιστές - με εξαίρεση τον Ιωάννη.

κατά Λουκάν, ΚΓ' 44

κατά Ματθαίον, ΚΖ' 45

κατά Μάρκον, ΙΕ' 33