Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2008

Ο Θαλής και η μέτρηση του ύψους της πυραμίδας

αρχαίο κείμενο 1αρχαίο κείμενο 2

μαθηματικό κείμενο