Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2008

το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα πολιτιστικού θέματος "Αστρονομία και Αρχαία Ελληνική Γραμματεία" πραγματοποιείται στο 3ο Λύκειο Δράμας κατά τη σχολική χρονιά 2008-09. Συμμετέχουν κυρίως μαθητές της Β΄ Λυκείου που έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν το μάθημα της Αστρονομίας.
Υπεύθυνοι καθηγητές είναι ο Κυριάκος Γρηγοριάδης, μαθηματικός που διδάσκει και το μάθημα της Αστρονομίας και ο Βασίλης Συμεωνίδης, φιλόλογος. Διευθυντής του 3ου Λυκείου είναι ο Ελευθέριος Ησαΐας και υπεύθυνη των πολιτιστικών προγραμμάτων η Μαρία Στυλίδου.
Στους στόχους του προγράμματος περιλαμβάνονται: η ενθάρρυνση των μαθητών να ασχοληθούν με πτυχές της φύσης και της γνώσης της φύσης, η διαθεματική προσέγγιση ενός γνωστικού αντικειμένου, η καλλιέργεια του συνεργατικού πνεύματος.
Αυτό το ιστολόγιο παρακολουθεί την εξέλιξη του προγράμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: